“สมเด็จพระวันรัต” เป็นประธานหล่อพระพุทธรูป “มทร.” ธัญบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๕๙ น.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพระคณาจารย์ที่นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธี ๘ ท่าน คือ หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา, หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม, หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน, หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ และพระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี วัดบรมวงศ์อิศรวร มรามวรวิหาร เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยองค์นี้มีขนาดหน้าตัก ๔๕ นิ้ว มาจาก ๔+๕ = ๙ เป็นเลขมงคล หมายถึงพระพุทธรูปที่ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านสติ สมาธิ

ปัญญา รวมทั้งในเรื่องของความงาม ความดี และความจริง ความงามในส่วนของพุทธศิลปะ ความดีในส่วนของพระพุทธศาสนา และความจริง ในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

พระพุทธรูปองค์นี้เป็นผลงานการออกแบบของ รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลป กรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวร ได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ

ขณะเดียวกัน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างพระพุทธรูปจำลองขนาด ๗ นิ้ว เนื้อนวโลหะ จำนวน ๙ องค์ และเนื้อผงหินอ่อน จำนวน ๒,๕๕๖ องค์ รวมทั้งเหรียญอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสร่วมทำบุญบูชา ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป