ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

สำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างที่ร.ร.วัดหนองปลาดุก ซึ่งโปรด