20130710-4

พิธีหล่อพระพุทธรูปประจำ ‘มทร.ธัญบุรี’ หน้าตัก ๔๕ นิ้ว ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ