คอลัมน์ ชุมทางครู

มทร.ธัญบุรี กำหนดจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ประจำมหาวิทยาลัย และสร้างหอพระ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้กราบไหว้ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยหน้าตัก 45 นิ้ว และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 12.59 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี