คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีเททองหล่อพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย หน้าตัก 45 นิ้ว ในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค.นี้ เวลา 12.59 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี โดยมีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2549-4990-4,08-1934-6914 และ 08-1809-5383