ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ชิงเงินรางวัลรวม ร่วม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2556 และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-549 4010,02-549 3676 (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเพิ่มและดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
234.1 KiB
1328 Downloads
Details
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
234.1 KiB
1328 Downloads
Details