วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่น 41

บทความพิเศษ: วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่น 41 จาก 21 สถาบัน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษารุ่นที่ 41 รอบ 2 จำนวน 31 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยภาคเช้าประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถเพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาสีมา พิธีวันทาพระประธานและพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท

จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อด้วยนาคธรรมทายาท ประกอบพิธีขอสรคมน์และศีลและอุปสมบทภายในอุโบสถ มีผู้ปกครองและสาธุชนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 41 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน บวชทดแทนพระคุณบิดามารดาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามหลักพุทธวิธี โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัยมีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวชศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์พัฒนาวัดร้าง

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาจากสถาบันการศึกษา 21 แห่ง ได้แก่ม.กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต,ม.รามคำแหง, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.นเรศวร, ม.มหิดล, ม.รังสิต, University of California (Los Angeles), ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน,ม.เกษมบัณฑิต, ม.ชินวัตร, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ม.ราชภัฏอุดรธานี, ม.ศิลปากร วังท่าพระ, ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช, มจธ. วิทยาเขตทุ่งครุ (บางมด), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มศว. ประสานมิตร, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์