เส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียง

ตามต่อด้วยผลงานสุดเจ๋งจาก “กิตติชาติ โหมาศวิน” อาจารย์นักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เดินหน้าลุยวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นเป็นฉนวน ดูดซับเสียง ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าแผ่นปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 29.42 ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนา 20 มม.ขณะที่ฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาดสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 26.46 ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่(Hz)พบว่าแผ่นฉนวนดูด ซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่ย่านความถี่ ระดับกลางถึงระดับสูง (500 Hz-2,000 Hz) ผู้ใดสนใจไอเดียดีๆ นี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

ตามต่อด้วยผลงานสุดเจ๋งจาก “กิตติชาติ โหมาศวิน” อาจารย์นักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เดินหน้าลุยวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นเป็นฉนวน ดูดซับเสียง ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าแผ่นปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 29.42 ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนา 20 มม.ขณะที่ฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาดสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 26.46 ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่(Hz)พบว่าแผ่นฉนวนดูด ซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่ย่านความถี่ ระดับกลางถึงระดับสูง (500 Hz-2,000 Hz) ผู้ใดสนใจไอเดียดีๆ นี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่