ร่วมสร้างกุศลเททองหล่อพระมงคลศักดิ์สิทธิ์เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พระ ณ สยาม ฉบับนี้เรายังคงพักยกว่างเว้นจากบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญไปอีกฉบับ เหตุเพราะมีเรื่องอยากจะมาบอกบุญให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสร่วมทำบุญสร้างกุศลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) สถานนศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กับโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย