ประกาศ! ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  • ประเภทตัวแทนคณะ (สายผู้สอน)    จำนวน 11 คน
  • ประเภททั่วไป (สายผู้สอน)                จำนวน 11 คน
  • ประเภททั่วไป (สายสนับสนุน)           จำนวน 4 คน

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
780.8 KiB
1015 Downloads
Details