ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม  2556 ในวันและเวลาราชการ 

ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0 2549 4154

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
53.3 KiB
765 Downloads
Details
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
53.3 KiB
765 Downloads
Details