คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ศูนย์ประสานรับน้องใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการดูแลนักศึกษาใหม่ เนื่องจากอยู่ในระยะปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานที่และสังคมใหม่ ได้กำชับให้ผู้บริหารคณาจารย์ รุ่นพี่ในการดูแลนักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิดเพิ่มให้มีความรู้สึกอบอุ่น มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ไว้ชัดเจน โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่มีความรุนแรง และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยอนุญาตให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และได้สนับสนุนอย่างเต็มที่กับสภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา ร่วมกับชมรมวิทยุสมัครเล่น และหน่วยงานต่างๆ ในการเปิดศูนย์รับร้องเรียนรับน้องใหม่ขึ้น เพื่อป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้