มทร.ธัญบุรีจับมือฝ่ายปกครอง-ตร.จัดระเบียบสังคม

ปทุมธานี/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติดอบายมุขและสิ่งมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ตำรวจ สถานศึกษา สาธารณสุข สรรพสามิต พัฒนาสังคมความและมั่นคงของมนุยษ์ วัฒนธรรมจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือแบบบูรณาการ ในลักษณะของภาคีความร่วมมือ โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมังคลอุบลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุวิทย์ กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดทำแผนปฏิบัติจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ที่นักศึกษาไปพักอาศัยและใช้บริการใน อ.คลองหลวง และ อ.ธัญบุรี ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลหอพัก ไม่ให้นักศึกษาชาย-หญิงพักรวมกัน เพราะอาจเกิดเป็นแหล่งมั่วสุม และกรณีออกตรวจถ้าพบแหล่งสถานบันเทิงเปิดเกินเวลา ก็จะเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนออกตรวจตามหอพักและร้านค้า รวมถึงการปราบปรามบ่อนการพนันไม่ให้มีในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

ด้าน รศ.สุจิระ ขอจิตตเมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) เปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเจ้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนสื่อ เพราะเป็นกระบอกเสียงทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของบ่อนการพนัน ซึ่งนำมาเพื่อการสูญเสียทรัพย์สิน หรือในเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งตกลงกันไม่ได้ และที่สำคัญคือเยาวชนของชาติที่เข้ามาเรียนหนังสือ ตั้งแต่มัธยมจนถึงอุดมศึกษา พ่อแม่ให้ค่าจ่ายรายวันมา หรือมาจ่ายค่าเทอม และการให้ค่าเทอมบางคนก็ไม่สามารถมาจ่ายค่าเทอมได้ตามระยะเวลาที่มหา’ลัยกำหนด แต่ก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจะเห็นว่าถ้ามองประเด็นก็คือผลกระทบอาจจะมาจากที่มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่มหา’ลัยฯ ไม่เฉพาะมหาวิทยาราชมงคลแห่งนี้ แต่ทุกพื้นที่ที่มีสถานศึกษาอยู่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเอาใจใส่ พร้อมทั้งหลายๆ หน่วยที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาใจใส่ด้วย คือต้องป้องปราม แต่ถ้ามีการกรทำผิดก็ต้องมีการจับกุมดำเนินคดี พร้อมทั้งหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องของสิ่งไม่พึงประสงค์ คือเรื่องของบ่อนการพนัน โต๊ะพนันบอล ร้านจำหน่ายสุรา ซึ่งมาในเรื่องของการเสียทรัพย์ และทำร้ายร่างกายต่อบุคคลไม่เกี่ยวข้องก็มี เพราะถูกลูกหลง ถ้าทางฝ่ายเจ้าหน้าฝ่ายปกครองและตำรวจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ตรวจค้นและจับกุม ต้องดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนของตนนั้นเห็นว่าเมื่อกระทบต่อองค์ร่วมต่อการศึกษาของชาติ ยกตัวอย่างเด็กพื้นที่ธัญบุรี คลองห้า แต่พื้นที่โซนอื่น อย่างเช่น โซนของตลาดไท ในโซนของมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สุจิระ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมมุติว่ามีบ่อนการพนันเกิดขึ้น นักศึกษาเหล่านี้ก็ต้องแสวงหา ซึ่งจะต้องทำให้เกิดการสูญเสีย และถ้ารู้ว่ามีบ่อนการพนันก็ต้องรีบดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของชาติ ต่อการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตของนักศึกษาหรือนักเรียนที่เข้ามาใช้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี และในวันนี้ทางอธิการบดีก็ได้ลงนามกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยได้เรียนเชิญนายอำเภอทั้ง 2 พื้นที่ คือ อ.ธัญบุรี และ อ.คลองหลวง และ ผกก.สภ.คลองห้า และธัญบุรี สรรพสามิต วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมความและมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้เรียนเชิญคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมถึงกองที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อหามาตรการร่วมกัน และกำหนดเป้าประสงค์ไว้ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยตำรวจ สภ.คลองห้า จะดำเนินการปล่อยชุดออกตรวจเพื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินการป้องปรามไว้ก่อน คือผู้ที่จะเข้ามาผลประโยชน์จากนักศึกษาให้เลิกการกระทำเสีย โดยคณะและมหา’ลัย ให้โอกาสก็คือลงโทษข้อบังคับระเบียบนักศึกษา กระทำมาซึ่งความเสื่อมเสียของมหา’ลัย โทษตั้งแต่ให้พักการเรียน หรือลงโทษภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และทางมหา’ลัยจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ให้บ่อนการพนันในพื้นที่ แหล่งอบายมุข ตลอดจนร้านสุราที่เปิดเกินกฎหมายกำหนด หากมีเบาะแสให้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ สภ.ธัญบุรี และ สภ.คลองห้า ตลอด 24 ชั่วโมง