กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นการจัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ในรายที่ยังมิได้ดำเนินการตรวจกับทางมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น