ปลอกแขนฝึกสุนัขนวัตกรรมต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุน

การฝึกสุนัขก่อนที่จะออกปฏิบัติงานจริงนั้นต้องฝึกเป็นเวลานาน เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำ และหนึ่งในการฝึกนั้นคือการฝึกสุนัขกัดซึ่งจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากการกัดของสุนัข

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย นายสุรกุล พงษ์บรรณิสสร, นายวรพันธ์ สุวรรณประเสริฐ และนายชนนันท์ ทวีทรัพย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการได้ทำการคิดค้นเพื่อทำการศึกษา และออกแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข โดยใช้โครงสร้างผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานจากการเจาะทะลุ การบาด การขัดถู และแรงฉีกขาด มาใช้ในการผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข

โดยแนวคิดในการประดิษฐ์ปลอกแขนฝึกสุนัขนี้มาจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งทำมาจากผ้าดังนั้นปลอกแขนที่ทำขึ้นจึงเป็นการต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุนนั่นเอง

เจ้าของผลงานเล่าถึงปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขที่คิดขึ้นให้ฟังว่า ได้นำผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 เบอร์ 700 dtex/180 F มาผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษารูปแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข และผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข โดยผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านขนาด ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน

จากการทดสอบจริงกับสุนัขสายพันธุ์ ร็อตไวเลอร์ และเยอรมันเชฟเพิร์ด ซึ่งเป็นสุนัขที่มีแรงกัดสูงมาก พบว่า ปลอกแขนฝึกป้องกันสุนัขกัดสามารถช่วยลดอันตรายจากแรงกัดได้ในระดับที่ดี และจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังทำการทดสอบพบว่าผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ไม่มีรอยฉีกขาด แต่ผ้าทอด้านนอกมีรอยขาดตามรอยกัดของสุนัข

เจ้าของผลงานยังได้เปิดเผยอีกว่า ก่อนจะได้ปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขนี้มีการศึกษาผ้า 3 มิติ ป้องกันกระสุน แรงเฉือน แรงทะลุ ซึ่งเป็นผ้า 3 มิติ เนื่องจากผ้าถักมีการยืดหยุ่นสูง มีช่องว่างจึงสอดแทรกเส้นด้ายเข้าไปทำให้ผ้ามีความแข็งแรง มีการทดสอบแรงเฉือน แรงดันทะลุ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับทหารที่ฝึกสุนัขทหาร และในอนาคต สถานีตำรวจภูธร คลอง 5 มีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ลักษณะนี้แต่เป็นกางเกงเพื่อใช้สำหรับตรวจค้นยาเสพติดในชุมชน หรือบ้านที่มีสุนัข ป้องกันอันตรายเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป