ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ การประกวดหนังสั้น UNLUCKY

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์โครงการประกวดหนังสั้น UNLUCKY ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง RMUTT และ HIU