ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ การประกวดหนังสั้น UNLUCKY

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์โครงการประกวดหนังสั้น UNLUCKY ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง RMUTT และ HIU

รายระเอียดและรายชื่อผุ้ผ่านการเข้าสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ การประกวดหนังสั้น UNLUCKY
52.4 KiB
622 Downloads
Details

กำหนดการนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะ กรรมการคนละ 15 นาที พร้อมให้การ สัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับการนำเสนอตามตารางข้างต้น ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยสัมภาษณ์ ณ สถานที่เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มตำแหน่งพิธีกรและนักแสดง และ ตำแหน่งผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์ สัมภาษณ์ ณ ห้องเรียน ปริญญาโท ข้างลิฟท์นักศึกษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กลุ่มตำแหน่งช่างภาพและบันทึกเสียง และ ตำแหน่งช่างตัดต่อภาพและเสียง สัมภาษณ์ ณ ห้อง 1312 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หมายเหตุ  ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวต่อคณะกรรมการได้ ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารเพิ่มเติม
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 18 คน นำสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (เกรด) มาส่งที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ ใน วันและเวลาที่สัมภาษณ์