ภาพข่าว: แทนคำขอบคุณ

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย น.ส.กนกวรรณ ตันสาร นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อ สุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯ เมื่อเร็วๆ นี้