ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: แทนคำขอบคุณ

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกนกวรรณ ตันสารนายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่สุวิทย์ คำดีนายอำเภอคลองหลวง ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯเมื่อวันก่อน