ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท
หัวข้อการประกวด “Branding Application”
ออกแบบ Application เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
1. Social App.
2. Mobile e-service
3. Lifestyle Gaming
4. Technology (NFC/Data Analysis/Location Base/Security/Privacy)

คุณสมบัติและเงื่อนไข ของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี โดยส่งโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด

ส่งใบสมัครพร้อมเสนอโครงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556

  • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก 16 สิงหาคม 2556
  • งานตัดสินรางวัลและประกาศผล 1 พฤศจิกายน 2556

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท
รางวัลดีเด่น ในแต่ละหัวข้อ ทุนการศึกษามูลค่าทีมละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่าทีมละ 5,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :

รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2″
238.2 KiB
1531 Downloads
Details

หรือที่  http://www.counterservice.co.th/activity/contest2013/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณอัคร หรือ คุณวิชิต
Tel : 0-2648-2162 หรือ 0-2648-2165
Mobile: 08-3490-2053
E-mail : innocontest@counterservice.co.th