ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

B2013-06-20-1

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท
หัวข้อการประกวด “Branding Application”
ออกแบบ Application เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
1. Social App.
2. Mobile e-service
3. Lifestyle Gaming
4. Technology (NFC/Data Analysis/Location Base/Security/Privacy)

คุณสมบัติและเงื่อนไข ของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี โดยส่งโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด

ส่งใบสมัครพร้อมเสนอโครงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556

  • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก 16 สิงหาคม 2556
  • งานตัดสินรางวัลและประกาศผล 1 พฤศจิกายน 2556

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท
รางวัลดีเด่น ในแต่ละหัวข้อ ทุนการศึกษามูลค่าทีมละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่าทีมละ 5,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :

รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม “CS Innovation Contest ครั้งที่ 2″
238.2 KiB
982 Downloads
Details

หรือที่  http://www.counterservice.co.th/activity/contest2013/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณอัคร หรือ คุณวิชิต
Tel : 0-2648-2162 หรือ 0-2648-2165
Mobile: 08-3490-2053
E-mail : innocontest@counterservice.co.th

แสดงความคิดเห็น