มทร.ธัญบุรี คุมเข้มการพนันยาเสพติด

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับบ่อนการพนันใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) นั้น รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า สิ่งเสพติดและการพนันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและออกมาตรการป้องกันและปราบปรามเสมอมา กรณีที่เกิดขึ้นหากมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องก็จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ในส่วนของมหาวิทยาลยก็จะมีการส่งรายชื่อไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่และลงโทษทางวินัยเพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำ รวมถึงจะมีการทำบันทึกถึงกองพัฒนานักศึกษาเพื่อหารือมาตรการโดยให้องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมหอพัก องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาหารือร่วมกัน

รศ.สุจิระกล่าวด้วยว่า นอกจากเรื่องการพนันแล้ว ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับเรื่องยาเสพติด โดยเริ่มสุมตรวจปัสสาวะม่วงนักศึกษาตั้งแต่ปี 2555 และจะมีการสุ่มตรวจปีละหลายครั้งโดยไม่ให้นักศึกษารู้ตัวก่อน ซึ่งผลปรากฎว่าไม่พบปัสสาวะสีม่วงในหมู่นักศึกษา มทร.ธัญบุรีเลย และในปีการศึกษา 2556 ที่เพิ่งเปิดเรียนนี้ ก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนกำลังจับตามองปัญหายาเสพติดชนิด 4 คูณ 100 ซึ่งจะนำใบกระท่อมมาผสมรวมกับยาแก้ไอหรือน้ำอัดลมเกรงว่าจะมีการนำมาผสมและบรรจุลงในขวดน้ำอัดลมนำมาดื่มในห้องเรียน หากดื่มติดต่อกันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและการเรียน ตนจึงให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ด้านนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพยายามกวดขัน และได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาคิดดี ทำดี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก จึงได้จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติด อบายมุขและสิ่งมึนเมาขึ้นหากผู้ปกครอง นกศึกษา หรือประชาชนใกล้เคียงพบเห็นสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่โทร.0-2549-3677,0-2549-3026 และ 0-2549-3676 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแก้ไขปัญหา.