มทร.ธัญบุรีตักบาตร “น้องใหม่”

เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 14 มิ.ย. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 4,000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 99 รูป จาก 5 วัดใน จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย วัดพระธรรมกาย วัดเขียนเขต วัดมูลเหล็ก วัดอัยยิการาม และวัดหว่านบุญ

โดยการตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชน สืบทอดส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ปลูกฝังค่านิยมในการเสียสละอันแสดงถึงเอกลักษณ์ ค่านิยม และวิถีชีวิตคนไทย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิต

นายชนินทร์ บุตรเกตุ นศ.ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มีการปลูกฝังให้นักศึกษาหันหน้าเข้าวัดทำบุญ และการตักบาตรก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ และทุกวันนี้ก็มีอบายมุขเพิ่มขึ้น เพื่อนนัก ศึกษาเมื่อเรียนเสร็จบางส่วนก็จะไปร้านเหล้า ไม่เข้าวัดทำบุญ ครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ร่วมกันตักบาตรกับเพื่อน ๆ และย้ำเตือนให้นักศึกษารู้ตัวว่าควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น.