วิจัยเสื้อกันกระสุนสู่ปลอกแขนฝึกสุนัข

แนวคิดในการประดิษฐ์ปลอกแขนฝึกสุนัขนี้ มาจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนทำมาจากผ้าทอและผ้าไม่ทอซึ่งเป็นผ้าไหม ดังนั้น ปลอกแขนที่ทำขึ้นจึงเป็นการต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุนนั่นเอง

การฝึกสุนัขก่อนที่จะออกปฏิบัติงานจริงนั้น ต้องฝึกเป็นเวลานาน เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำ และหนึ่งในการฝึกนั้นคือ การฝึกสุนัขกัด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากการกัดของสุนัข

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย นายสุรกุล พงษ์บรรณิสสร นายวรพันธ์ สุวรรณประเสริฐ และนายชนนันท์ ทวีทรัพย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ ได้ทำการคิดค้นเพื่อทำการศึกษา และออกแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข โดยใช้โครงสร้างผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานจากการเจาะทะลุ การบาด การขัดถูและแรงฉีกขาด มาใช้ในการผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข

โดยแนวคิดในการประดิษฐ์ปลอกแขนฝึกสุนัขนี้ มาจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนทำมาจากผ้าทอและผ้าไม่ทอซึ่งเป็นผ้าไหม ดังนั้น ปลอกแขนที่ทำขึ้นจึงเป็นการต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุนนั่นเอง

เจ้าของผลงานเล่าถึงปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขที่คิดขึ้นให้ฟังว่า ได้การนำผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 เบอร์ 700 dtex/180 F มาผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษารูปแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข และผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข โดยผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านขนาด ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน

จากการทดสอบจริงกับสุนัขสายพันธุ์ร็อตไวเลอร์ และเยอรมันเชฟเพิร์ด ซึ่งเป็นสุนัขที่มีแรงกัดสูงมาก พบว่า ปลอกแขนฝึกป้องกันสุนัขกัดสามารถช่วยลดอันตรายจากแรงกัดได้ในระดับที่ดี และจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังทำการทดสอบพบว่า ผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ไม่มีรอยฉีกขาด แต่ผ้าทอด้านนอกมีรอยขาดตามรอยกัดของสุนัข

เจ้าของผลงานยังได้เปิดเผยอีกว่า ก่อนจะได้ปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขนี้ มีการศึกษาผ้าสามมิติป้องกันกระสุน แรงเฉือน แรงทะลุ ซึ่งเป็นผ้าสามมิติ เนื่องจากผ้าถักมีการยืดหยุ่นสูง มีช่องว่าง จึงสอดแทรกเส้นด้ายเข้าไปทำให้ผ้ามีความแข็งแรง มีการทดสอบแรงเฉือน แรงดันทะลุ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับทหารที่ฝึกสุนัขทหาร และในอนาคต สถานีตำรวจภูธร คลอง 5 มีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ลักษณะนี้ แต่เป็นกางเกงเพื่อใช้สำหรับตรวจค้นยาเสพติดในชุมชน หรือบ้านที่มีสุนัข ป้องกันอันตรายเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป.