คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัคบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน     กลุ่มเทคนิค
ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง     จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน   11,160 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 16 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
86.5 KiB
744 Downloads
Details