ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี