ประกาศแจ้งการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษารอบสุดท้าย

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาสามารถถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาได้ที่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4

ในวันที่ 21 มิ.ย. 56  ตั้งแต่เวลา 8.30น. ถึงเวลา 16.30 น.

การแต่งกาย

แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กรุณามาตามวันและเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4004, 02 549 3074 , 02 549 3658