รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรโดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรโดยประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1.3 MiB
665 Downloads
Details

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1.3 MiB
665 Downloads
Details