เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Books24x7 – 2 Collections 30 วัน

Books24x7 – 2 Collections : ITPro, EngineeringPro, BusinessPro, 50Lessons, OfficeEssentials เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ  จากผู้แต่งชั้นนำ และสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก กว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ  50Lessons, Elsevier Science and Technolog, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell เป็นต้น

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา  การสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านไอที วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล รวมถึงไฟล์ Video แนวคิด และวิธีการบริหารและจัดการหลากหลายสาขาวิชา  เป็นต้น  สามารถ Copy, Print, Download (บางส่วน), Share, Create Note ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

สามารถสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานได้ที่ http://library.books24x7.com
หมายเหตุ : ในการใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกและรับรหัสผ่านได้ทาง e-mail ครั้งแรกที่เข้าใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2556