สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต

คลอโรฟิลล์ สารสีเขียวที่พบในพืชที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่และพบมากที่ส่วนของใบ นอกจากนี้ยังอาจพบที่ลำต้น ดอก ผลและรากที่มีสีเขียว และยังพบในสาหร่ายทุกชนิดและในแบคทีเรียบางชนิด ในท้องตลาดในปัจจุบันจะพบเห็นคลอโรฟิลล์ทั้งชนิดน้ำและผงออกมาวางขายมากมาย และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพราะเชื่อว่าคลอโรฟิลล์ในพืชที่สกัดออกมาวางขายนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย จากการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า ร่างกายของคนเราสามารถนำเอาสารคลอโรฟิลล์ ไปเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเม็ดเลือดเมื่อร่างกายต้องการ โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดความบกพร่องในการสร้างเม็ดเลือดแดง เนื่องจากขาดสารอาหารอย่างเช่นในภาวะโลหิตจาง

เนื่องจากในปัจจุบันมีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกมาจำหน่ายและโฆษณาถึงสรรพคุณมากมาย หากแต่บางครั้งผู้ขายก็ไม่ได้ระบุให้ผู้บริโภคได้ทราบแน่ชัดว่าคลอโรฟิลล์ที่สกัดออกมาวางขายในท้องตลาดเป็นคลอโรฟิลล์ที่สกัดจากพืชชนิดใด ทำให้บางครั้งอาจเกิดความคลางแคลงใจและความเชื่อถือลดน้อยลง นั่นจึงทำให้ ผศ.ดร.ดำรงค์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพืชที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยซึ่งก็คือใบบัว และเกิดการวิจัยและคิดค้นจนสามารถสกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวได้เป็นผลสำเร็จ โดยการนำเอาใบบัวหลวงมาสกัดด้วยการหมักแช่ใบบัวหลวงด้วย methanol และ petroleum ether จนได้สารสกัดออกมา จากนั้นนำไปศึกษาและทดลองจนเกิดกระบวนการผลิตเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดผงต่อไป

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายสำคัญในการวิจัยการสกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวงนั้น ผู้วิจัยกล่าวว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชที่มีมากมายและหาได้ง่าย อย่างใบ บัวหลวง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ส่วนกรรมวิธีทางการผลิตที่คิดค้นขึ้นผู้วิจัยฝากบอกว่า หากมีผู้สนใจกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ผู้วิจัยโดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-7562-6343