ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลออกแบบบัตรนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัลจำนวนเงิน  5,000 บาท
นายณรงค์ศักดิ์ โสมอ่อง หมายเลข 13 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  >> คลิ๊กเพื่อชมวิีดีโอนำเสนอผลงาน<<

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวนเงิน  2,500 บาท
นายสุทธิพร เนียมประดิษฐ์  หมายเลข 23คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >>คลิ๊กเพื่อชมวิีดีโอนำเสนอผลงาน <<

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวนเงิน  1,000 บาท
นายอำพล พิมพิลา หมายเลข 31 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน >>คลิ๊กเพื่อชมวิีดีโอนำเสนอผลงาน <<