ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 แล้วนั้น

บัดนี้ การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลสอบดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556
61.6 KiB
531 Downloads
Details