รับสมัครประกวดหนังสั้น พิธีกร นักแสดง หัวข้อ “UNLUCKY”

เชิญชวนนักศึกษาร่วมถ่ายทอดมุมมองอิสระผ่านภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “UNLUCKY” เพื่อเฟ้นหานักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในตำแหน่งดังนี้

  • พิธีกรและนักแสดง จำนวน 1 คน
  • ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์สั้น จำนวน 3 คน
  • ช่างภาพและบันทึกเสียง จำนวน 3 คน
  • ช่างตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 3 คน

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา Hokkaido Information University ที่ประเทศไทยและประเทศ ญี่ปุ่น ฟรี ตลอดโครงการ (รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – ฮอกไกโด ค่าเดินทาง อาหารและที่พักตลอดระยะเวลาที่ร่วม โครงการในประเทศญี่ปุ่น)

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบสมัคร (Application Form) การประกวดภาพยนตร์สั้น “UNLUCKY”187.9 KiB493
02-ใบสมัคร (Application Form) พิธีกรและนักแสดงโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น“UNLUCKY”174.6 KiB579
03-รายละเอียดการเข้าร่วมถ่ายทอดมุมมองอิสระผ่านภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “UNLUCKY”196.6 KiB1084