เชิญเข้าอบรมความรู้ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน The Internet and Computing Core (IC3) Certificate เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม สอบมาตรฐานโดยจะมีการบรรยาย และ สรุปเนื้อหาในหัวข้อ หลักสูตร IC³ Global Standard 3 (Windows7/Office2010)

MODULE 1 » Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และSoftware ในหัวข้อหลัก และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

MODULE 2 » Key Applicationsเป็นการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป คือ Word Processing, Spreadsheet, Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในงานผลิตผลงานในการเรียน และการทำงาน

ในวัน เสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 9:00-16:30 น.  ณ อาคาร I work

โดย วิทยากรที่ผ่านการอบรม Train the Trainer

เอกสารการอบรมสามารถ download ได้ทาง  http://www.site.rmutt.ac.th/ic3/?p=149

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่