รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,800 บาท ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถสมัครได้ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2556 ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)
53.4 KiB
744 Downloads
Details