กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 น. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556  ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำบัตรประจำตัวประชาชนไปสอบสัมภาษณ์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556
204.4 KiB
2011 Downloads
Details