เปิดระบบตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันข้อมูลบัตรนักศึกษา ครั้งที่2

สำหรับนักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพทำบัตรนักศึกษา ในวันที่ 6-7 เมษายน 2556

<<คลิกเข้าสู่ระบบ>>

**ตรวจสอบข้อมูล  ภายในวันที่ 24 พ.ค. 56**