ตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันข้อมูลบัตรนักศึกษา

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

สำหรับนักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพทำบัตรนักศึกษา ในวันที่ 6-7 เมษายน 2556

**ตรวจสอบข้อมูล  ภายในวันที่ 1 พ.ค. 56**

ปิดระบบการตรวจสอบบัตรนักศึกษา
จะเปิดให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งวันที่ 14 พ.ค. 56
สำหรับน.ศ.ที่ยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯจะส่งบัตรให้ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่