เปิดรับ 29 เม.ย. – 10 พ.ค. อธิการมทร.ธัญบุรี

นายชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากนายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ครบวาระดำรงตำแหน่งอธิการบดีในเดือนสิงหาคมนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแต่งตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 7 คน โดยคณะกรรมการมีมติให้รับสมัคร และเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม และเปิดยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-10 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแถลงแนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 5 มิถุนายน ที่หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

นายชุมพลกล่าวว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกลั่นกรองรอบที่ 1 และ 2 วันที่ 5 และวันที่ 8 มิถุนายน จากนั้นประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 รายชื่อ และนำเสนอผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 มิถุนายน หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย สำหรับการลงมติจะเป็นไปตามสภามหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียด  www.rmutt.ac.th  และยื่นใบสมัครที่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0-2549-3014