โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรีและพิพิธภัณฑ์บัว

2013-04-19_134556รายการ Talk about Kids ทาง Raluke Family Channel สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อครอบครัว ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับสาธิตการปลูกบัว  และการสาธิตจัดดอกไม้จากดอกบัวโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น