คอลัมน์ เก็บตกเอสเอ็มอี: ประกาศผลนวัตกรรมการจัดการ

บริษัท อีสท์ วอเตอร์ โชว์ 10 ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานประกาศผลผู้ชนะ “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการนำด้วย 3R ปี 3″ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศทีม 3R ซักหน้อยบ๋อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ประดิษฐ์ระบบ Zero Discharge สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าขนาดย่อม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี กับผลงานซักโครก : นวัตกรรมเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำ, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมสร้างต้นทุนพลังงานชุมชนจากน้ำเสีย มหามหาวิทยาลัยทักษิณ กับผลงานประโยชน์สามต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียการผลิตยางแผ่น,