ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: รางวัลสิงห์ทอง

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง แก่ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเป็นผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2556 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์