คอลัมน์ ทีนส์ทอล์ก อาเซียน: ‘แพ๊ตตี้’ เรียนรู้ภาษา รับมือ… AEC

หนูชื่อ “แพ๊ตตี้” น.ส.ณัฏฐ์นิดา ปิติมล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา International Business English คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในปี 2015 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ซึ่งเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างเกี่ยวกับการประชาคมอาเซียนตอนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยตอนนั้นเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรัฐศาสตร์ของประเทศในอาเซียน ในช่วงนั้นมองว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งนั้น แต่ตอนนี้ใครที่ไม่เตรียมตัวรับมือกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2015 จากที่เราเคยคิดว่ามันไกล แต่ความเป็นจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรจะตื่นตัว

เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ผลกระทบตามมา ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งการศึกษา ในฐานะที่เป็นนักศึกษาสาขา International

Business English หรือภาษาธุรกิจ ซึ่งในอนาคตต้องออกไปทำงาน ส่งผลโดยตรงกับเรื่องนี้ ดังนั้น ขณะนี้จึงได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น คิดว่าสิ่งแรกที่ควรทำคือใน

เรื่องของภาษา เนื่องจากภาษามีความสำคัญมากในการสื่อสารของบุคคล “ภาษาอังกฤษ” คือภาษาราชการที่ทุกประเทศต้องใช้กัน ในความคิดส่วนตัว คิดว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน แต่ส่วนตัวถือว่าตนเองโชคดีที่ได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ตอนเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าโอกาสที่ได้เดินทางไปในครั้งนั้นได้ภาษาอังกฤษกลับมาด้วย ทำให้สามารถพูดและสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติ คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้ตัวเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาของแต่ละประเทศที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ถ้าสามารถสื่อสารได้จะได้เปรียบกว่าคนอื่น ตอนนี้ตนเองกำลังศึกษา “ภาษาบาฮาซ่า” ซึ่งเป็นภาษาของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม “3rd University Scholars Leadership Symposium 2012″ ในหัวข้อ “Marking Young headers” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายากจนทั่วโลก และปัญหาด้านมนุษยธรรมที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดยองค์การ Humanitarian Affairs แห่งสหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวอินโดนีเซีย หลังจากกลับมาจึงได้เริ่มศึกษาภาษาบาฮาซ่า เริ่มศึกษาจากหนังสือ และเปิดดูใน youtube ฝิกออกเสียง

นอกจากที่ต้องเตรียมตัวเองแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นโยบายหลักที่ 9 เรื่องการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรและนักศึกษา สนับสนุนการเปิดโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ หรือศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการนำร่องให้มีการสอบ Exit Exam จัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และศูนย์สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตนเองเป็นรุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 เดือน โดยในการอบรมมีการสอบแบ่งเป็นระดับ 1, 2, 3 โดยระดับที่ 1 เรียนกับครูคนไทยโดยเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 2 เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติในเรื่องการพูดทักทายต่างๆ ส่วนในระดับที่ 3 ซึ่งตนเองอยู่ในระดับนี้จะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปสอบโทอิก และยังเปิดโอกาสได้สนทนากับชาวต่างชาติได้ลงสถานที่จริง

และตอนนี้ตนเอง และเพื่อนๆ จะตั้งชมรม “RMUTT NEW GENERATION” ขึ้นมารับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยมีการสอนภาษาอังกฤษ เป็นชมรมที่เตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของภาษา เพื่อเตรียมพร้อมตนเองในเรื่องของภาษาอังกฤษ โดยจะเปิดสอนทุกเย็น หรือในเวลาที่เพื่อนสมาชิกทุกคนว่าง ซึ่งในชมรมจะมีเพื่อนต่างชาติเข้าร่วมชมรมด้วย ซึ่งที่มหาวิทยาลัยได้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียน จากประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา จีน เวียดนาม เยอรมนี ในคณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ โดยตอนนี้ได้เปิดรับสมาชิกเข้ามาร่วมชมรม

สุดท้ายนี้ ไม่อยากให้เพื่อนๆ มองว่าการที่ไทยจะเข้าประชาคมอาเซียนอีก 3 ปี กว่าที่จะมาถึง เพื่อนๆ ที่มีมุมมองแบบนี้ควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่ ควรที่จะเตรียมตัวและรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เริ่มจากตนเอง “ปฏิเสธไม่ได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา”

 

หมายเหตุ…”มติชน” ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ เขียนบอกเล่าเรื่องราว มุมมอง แนวคิด หรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ “อาเซียน” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยเขียนบอกเล่าตามสไตล์ของน้องๆ หนูๆ ความยาว 1-1 หน้าครึ่ง ขนาด A4 พร้อมภาพประกอบสุดมันส์ของน้องๆ หรือภาพเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียน 5-6 ภาพ ส่งมาที่อีเมล์

teenstalkasean@matichon.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน 12 ถนนเทศบาล นฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร

กรุงเทพฯ 10900 พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของน้องๆ เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับ “ชุดของที่ระลึก” ชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)