โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี

รายการ Talk about kids ทางช่อง Rakluke Family Channel โทรทัศน์ดาวเทียม PSI 100 นำเสนอโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ชมการสาธิตการทำโมบายสร้างสรรค์กับอาหารแสนสนุก และร่วมเล่นเกมส์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม www.news.rmutt.ac.th