คอลัมน์ นวัตกรรมสร้างโอกาส : ชีวาดี น้ำหวานดอกมะพร้าว

ความหวานจากน้ำหวานมะพร้าวแท้อาศัยภูมิปัญญาแปรรูปมาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ อันมีต้นกำเนิดจากชุมชนอัมพวา สมุทรสงคราม แหล่งธรรมชาติสวนมะพร้าวอินทรีย์

คุณสารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทชีวาดี โปรดักส์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า “เราทำนวัตกรรมจากชุมชนอาศัยภูมิปัญญาเป็นที่ตั้ง เป็น Corporate Social Innovation (CSI) สนใจที่จะสร้างความเชื่อใจเหมือนที่เชื่อใจธรรมชาติว่า เกษตรอินทรีย์ได้มอบวัตถุดิบที่ดีที่สุดสม่ำเสมอ

ทั้งปีให้กับเรา หรือเชื่อว่าชุมชนจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา และ

มาเชื่อมโยงกับความต้องการผู้บริโภค”

ผลิตภัณฑ์น้ำหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีอาจารย์อัญชลีสงวนพงษ์ ให้การสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกด้านการศึกษาดัชนีน้ำตาลจากโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และทุนคูปองนวัตกรรมจากสภาอุตสาหกรรมฯ

อีกทั้งภาครัฐยังสนับสนุนให้บริษัทเป็นตัวแทน SMEs ไปประชุมนานาชาติ IndiaAsean SME ที่มาเลเซียโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อเดือน

มิถุนายน 2555 และวันที่ 5 พฤศจิ กายนปีเดียวกันยังได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านการออกแบบอาหาร และ 10 สุดยอดธุรกิจอาหารจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในเวทีประกวดสินค้านวัตกรรม

หลังจากนั้นบริษัทยังคงพัฒนากรรมวิธีอย่างต่อเนื่อง ทั้งเก็บน้ำหวานเสริมกับการใช้เปลือกมังคุด เพื่อมายับยั้งการเสียของน้ำหวาน ผสมกับไม้พยอมและใช้หัวเชื้อน้ำหวานตัดผลึก ซึ่งได้จดเป็นอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว

ผลิตภัณฑ์ ชีวาดี น้ำหวานดอกมะพร้าว เป็นอาหารที่ให้พลังงานประมาณ 75% ของน้ำตาลทั่วไป ทำให้ร่างกายได้รับทั้งความหวานและประโยชน์จากแร่ธาตุอาหาร ขณะที่ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดจะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล

หลายร้อยเท่า เป็นความหวานที่ลิ้นรับรส แต่ไม่ให้พลังงาน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งน้ำตาล กึ่งแอลกอฮอล์ ที่อนุญาตให้ใช้ได้จากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์แต่ละตัวออกมา

“การเป็นน้ำหวานดัชนีน้ำตาลต่ำ มีผลให้น้ำตาลซึมเลือดช้าๆ ร่างกายจะค่อยๆ ได้พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่รู้สึกหิวบ่อย ไม่อยากทานจุกจิก ร่างกายได้รับอาหารปริมาณพอเพียง ไม่อ้วน และระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ แถมยังอุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด เช่น เหล็ก

ทองแดงและโพแทสเซียม ซึ่งช่วยปรับร่างกายในยามเสียเหงื่อแล้วไม่เพลีย ช่วยเรื่องการขับถ่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน เรียกได้ว่าเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวที่เหมาะกับมนุษย์ สมกับที่กล่าวว่ามะพร้าวเป็นต้นไม้แห่งชีวิต”

นอกจากนี้บริษัทยังได้ต่อยอดผลิต ภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าว โดยนำน้ำหวานไปหมักจนขั้นตอนโมเลกุลละเอียดสุดท้ายเป็นน้ำส้มสายชูหมักไซเดอร์จากดอกมะพร้าว “ชีวาดี” ตามกระบวนการ ดร.เครบ ประเทศอังกฤษ เป็นยาอายุวัฒนะที่มีมาแต่โบราณ

สนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้ของไทย เพื่อการดีทอกซ์ การระบายที่ดี และกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันโรค