ช่วงคนไทยฯ:หลังคาดินเผาลดโลกร้อน

2013-04-01_202636

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นำเสนอผลงานของ อาจารย์ประชุม คำพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับผลงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.news.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น