ช่วงคนไทยฯ:หลังคาดินเผาลดโลกร้อน

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นำเสนอผลงานของ อาจารย์ประชุม คำพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับผลงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.news.rmutt.ac.th