ชนะเลิศแกะสลักน้ำแข็ง_คณะศิลปกรรมศาสตร์


รายการบ้านเลขที่ 5 ทาง Health plus Channel นำเสนอ 4 หนุ่มซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ  การฝึกจนชำนาญจะเกิดการเรียน” รู้ด้วยตนเอง ศิลปะไม่ได้มีเทคนิคตายตัว เราสามารถปรับได้” น้ำFirst Prize จากการแข่งขัน The Fifth 2013 International Collegiate Snow sculpture Contest ณ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย “อั๋น” นายจักรกฤษ ผิวจันทร์, “บีม” นายไพบูลย์ งามวงษ์, “โอ๊ด” นายสาธิต กระเทศ นักศึกษาจากสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 58 ทีมจาก 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ จีน รัสเซีย มาเลเซีย ยูเครน อินโดนีเซีย และไทย รายละเอียดเพิ่มเติม www.news.rmutt.ac.th