คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ลดใช้ไฟ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-14 เม.ย.นี้ จะมีการรณรงค์ลดใช้พลังงานในประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะร่วมแก้วิกฤติ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนหรือลดพื้นที่การใช้งานลงโดยใช้เท่าที่จำเป็นเช่น ส่วนห้องสมุด ซึ่งเดิมเปิดบริการทั้ง 5 ชั้น ก็จะลดเหลือ 1 ชั้น และพื้นที่ไหนไม่จำเป็นก็จะลดการใช้งานลง สนามกีฬา