ช่วงคนไทย : กระดาษจากฟางข้าว

รายการสถานีสีเขียว ออกอากาศทางช่อง TPBS  ได้นำเสนอผลงานของ ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นการผลิตกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธีชีวภาพ ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยกระดาษไม่เ­หลืองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.news.rmutt.ac.th/