เทคนิคการถ่ายรูป_ปล่อยของ


รายการปล่อยของต้องสำแดง ทางสถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV ถ่ายทำและสัมภาษณ์ นายสรศาสตร์  วิเศษสินธุ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ที่มีความสามารถพิเศษด้านการถ่ายภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.news.rmutt.ac.th