มทร.ธัญบุรีดึงสื่อออนไลน์ปรับพฤติกรรมนักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมนักศึกษา ทั้งด้านบวก และด้านลบ ประกอบกับปัจจุบันโอกาสที่ผู้ปกครองจะได้สื่อสารข้อมูลให้ลูกหลานฟังน้อยลง ส่งผลให้ลูกหลานหลงไปในทางที่ผิดได้ ตนจึงนำสื่อออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กมาใช้กับนักศึกษาเพื่อเป็นช่องทางในการให้แนวคิด เตือนสติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งปรากฏว่าได้ผลดีมาก โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมของนักศึกษาจำนวนมากที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ตนได้จัดทำโครงการรณรงค์การไหว้ หลังจากผ่านไป 1 เทอม ปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก นักศึกษาทักทายด้วยการไหว้มากขึ้น และกระจายไปทุกคณะ รวมทั้งวิทยาลัย

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนยังได้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัว และเรื่องการเรียนกับนักศึกษาด้วย ซึ่งกระแสตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัว ทำให้ตนมีแนวคิดที่จะขยายผลไปยังกลุ่มศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การรับสมัครงานนักศึกษา การทำงานพาร์ตไทม์นักศึกษา รวมทั้งขยายเครือข่ายไปยังผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางติดตามและตรวจสอบดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้